Nainstalujte si:
       

Překlad eindringlich; Eindringtiefe; Eindringung


eindringlich = naléhavý, důrazný, pronikavý, působivý, intenzivní, naléhavě, důrazně, pronikavě, působivě

e Eindringtiefe = hloubka proniknutí, hloubka vtisku, impregnační hloubka, hloubka pronikání, hloubka vniku, akční rádius

e Eindringung = vniknutí, proniknutí, infiltrace, částečný průnik, zatlačování (stojky), inverze, vnikání, invaze, pronikání, vtrhnutí


Next: Eindruck; eindrucksvoll; eindrücken    Einsteller; Einstellknopf; einstellten