Nainstalujte si:
       

Překlad eindicken; eindringen; Eindringen


eindicken = zahušťovat, zhustit (kapalinu), hustit, houstnout, koncentrovat, zhušťovat

eindringen = proniknout, vnikat, vniknout, infiltrovat, dorážet, dorážet na, vrazit, vrazit kam, vpadnout, vpadat

e Eindringen = vniknutí, pronikání, proniknutí, penetrace, invaze, inverze, průnik, zatékání, dovážení


Next: eindringlich; Eindringtiefe; Eindringung    Einsteigen; einstellbar; einstellen