Nainstalujte si:
       

Překlad eindecken; Eindeckung; eindeichen


eindecken = pokrýt, krýt, opatřit krytem, zakrýt, zakrývat, ukrýt, opatřit střechou

e Eindeckung = pokrytí, zakrytí, krytina, zahlcení, zásobení, doplnění stavu zásob, uhrazení potřeby, krytí potřeby, zastřešení, kryt, zavalení

eindeichen = obehnat, zahrázovat, zahrazovat, přehradit, zahradit


Next: eindicken; eindringen; Eindringen    einstecken; einstehen; einsteigen