Nainstalujte si:
       

Překlad einbringen; Einbringen; einbringlich


einbringen = přinášet, svážet, podávat, vynášet, posílat, dopravit, dodat, dovést, dovézt, donést, podat, nahradit

s Einbringen = vsazení, kontakt, vložení, předložení, vklad, dopravování, svážení, odvoz, svoz

einbringlich = nahraditelný, dobytný, dobytelný, vymahatelný, přinášející zisk


Next: Einbringung; Einbruch; Einbruches    einspeichern; einsperren; Einsperren