Nainstalujte si:
       

Překlad ebenmäßig; ebenso; ebnen


ebenmäßig = souměrný, rovnoměrný, pravidelný, symetrický, stejnoměrný

ebenso = rovněž, stejně tak, také tak, také, taktéž, stejně, právě tak jako, jakož i - mj., i v případě

ebnen = rovnat do roviny, urovnat, srovnat, srovnat do roviny, zarovnat, srovnávat, vyrovnávat (4. p.), urovnávat, vyrovnat, upravit, připravit, vyrovnat (účet)


Next: Echo; Echohall; Echolot    einpflanzen; einprägen; einpressen