Nainstalujte si:
       

Pøeklad dürr; dürsten; Düse


dürr = vyschlı, vyprahlı, jalovı, prázdnı, hluchı, vychrtlı, hubenı, vyzáblı

dürsten = mít žízeò, prahnout (po èem; 6.p.), dychtit (po èem; 6.p.), laènit ( 6.p., po èem ), toužit

e Düse = dıza, hubice, dyšna, dmyšna, dmyšní trubice, duvka, p횝ala, trubice, trubka, nástavec, vtokovı kanálek


Next: Düsenflugzeug; Düsenjäger; düster    einliefern; Einlieferung; einlösen