Nainstalujte si:
       

Pøeklad dürftig; dürftige; Dürftigkeit


dürftig = chudobnı, ubohı, chatrnı, chudı, nedostateènı, hubenı, chudì, chudobnì

dürftige = chatrnı, chudı, ubohı, nedostateènı, hubenı, potøebnı

e Dürftigkeit = nedostatek, nuznost, chatrnost, nedostateènost, chudobnost, potøebnost


Next: dürr; dürsten; Düse    Einleitung; einlesen; einleuchtend