Nainstalujte si:
       

Pøeklad dürfen; dürfte; dürften


dürfen = moci, moct, osmìlit se, staèit, bıt tøeba, snad (zdvoøile), sotva, smí, smìjí, staèil, byl tøeba, byli tøeba

dürfte = mohl bych (já), smìl bych (já), smìl by, by snad, mìl by, mohl by, smìl (by)

dürften = smìli (by), smìli by, mohli by, smìli bychom, mohli bychom, smìl byste, mohl byste, smìla byste, mohla byste


Next: dürftig; dürftige; Dürftigkeit    einlegen; Einlegen; einleiten