Nainstalujte si:
       

Překlad durchsucht; Durchsuchung; durchtränken


durchsucht = prohledal, prohledán, vyhledává, vyhledán, vyhledal, prohledával, prohledáván, prohledaný, prozkoumaný

e Durchsuchung = prohledání zavazadel, prohlídka, osobní prohlídka, policejní prohlídka, prohledávání, vyhledávání, prozkoumání, průzkum

durchtränken = impregnovat, prosakovat, naimpregnovat, namočit, napojit, napouštět, prosáknout


Next: Durchtränkung; Durchwahl; Durchwärmung    einknicken; einkochen; einkommen