Nainstalujte si:
       

Překlad durchschaut; Durchschlag; durchschlagen


durchschaut = rozpoznán, prokoukne, prokoukl, rozpoznáte, prokouknete, prohlédl (úmysly), prokouknutý

r Durchschlag = průklep (kopie), zápis průklepem, kopie, kopie strojopisu, průpis, cedník, řešeto, řešeto (cedník), průbojník, probíječ, přepálení, spálená pojistka

durchschlagen = přerazit, prorážet, probíjet, probít, proniknout, procedit, protlačit, přeseknout, pořídit opis, probít (průbojníkem), prosít, proházet


Next: Durchschlagen; Durchschlagskraft    einhellig; einholen; Einholung