Nainstalujte si:
       

Překlad durchlochen; durchlöchern; Durchlüftungszone


durchlochen = udělat díru, děrovat, prorazit díru, prodírkovat, proděravět, dírkovat, probíjet, prorážet, proštípnout

durchlöchern = proděravět, perforovat, děrovat, dírkovat, propíchat, proštípnout, prodírkovat

e Durchlüftungszone = oblast provzdušnění, areace, oblast aerace (provzdušnění), zóna areace (provzdušnění), pásmo provzdušnění


Next: durchmachen; durchmessen; durchpeitschen    eingießen; eingliedern; Eingliederung