Nainstalujte si:
       

Pøeklad dünnflüssig; Dünste; dünsten


dünnflüssig = nízkoviskózní, tekutı, zatékavı, snadno tekutı, dobøe tekutı, málo viskózní, øídce tekoucí, øídkotekutı (napø. olej)

e Dünste = vıpary, vùnì, ponìtí, zdání, pøedtuchy

dünsten = udusit, odusit, paøit se, vypaøovat se, dusit se


Next: dürfen; dürfte; dürften    einlaufen; Einlaufen; Einläufe