Nainstalujte si:
       

Překlad dreifach; Dreikäsehoch; dreist


dreifach = trojitý, trojnásobný, trojdílný, trojmo, třikrát

r Dreikäsehoch = Paleček, trpaslík (žertovně), skrček, prcek, cvrček, malý kluk

dreist = troufalý, rázný, odvážný, drzý, nehorázný, opovážlivý


Next: dreschen; Drift; Drill    Einbringung; Einbruch; Einbruches