Nainstalujte si:
       

Překlad diskret; Diskretion; Diskussion


diskret = taktní, důvěrný, mlčenlivý, nenápadný, choulostivý, šetrný, nespojitý, nepravidelný, taktně

e Diskretion = mlčenlivost, takt, rozvážnost, choulostivost, utajení, diskrece, diškrece, spropitné

e Diskussion = diskuze, rozprava, debata, rokování, přetřes, rozbor, odborná rozprava


Next: diskutieren; Dislokation; Dispens    echt; echte; Echtheit