Nainstalujte si:
       

Překlad dichten; Dichten; dichter


dichten = utěsnit, utěsňovat, ucpat, ucpávat, izolovat, básnit, psát básně, skládat básně, napsat báseň, bájit, vymyslit si, hustý

s Dichten = utěsnění, utěsňování, nepropustnost, neprodyšnost, hutnost, básnění

dichter = neprodyšnější, hustý, neprodyšný, nepropustný, hustá


Next: Dichtigkeit; Dichtung; Dichtungen    Durchschläge; durchschneiden; Durchschnitt