Nainstalujte si:
       

Překlad diametral; Diaphragma; Diäten


diametral = úplně protivný, protiležící, diametrální, protilehlý, průměrný

s Diaphragma = přepážka, průlinčitá vložka, clona, clonka, bránice, membrána, hranice

e Diäten = náhrada výloh při služební cestě, cestovné, náhrada výdajů, plat poslance, stravné


Next: dich; dicht; Dichte    durchschaut; Durchschlag; durchschlagen