Nainstalujte si:
       

Překlad deutlich; Deutung; Devise


deutlich = zřetelný, zřejmý, srozumitelný, zřejmě, zřetelně, jasně, výrazný

e Deutung = interpretace, výklad textu, výklad básně, vyložení (interpretace), vykládání, význam

e Devise = heslo, zásada, deviza, platidlo v zahraniční měně, zahraniční směnka, heslem


Next: Dezimalsystem; Diagnose; Diagramm    Durchsatz; durchsägen; durchschalten