Nainstalujte si:
       

Překlad desinfiziert; Desintegrator; dessen


desinfiziert = dezinfikovaná, dezinfikované, dezinfikováno, dezinfikuje, očištěný

r Desintegrator = drtič, kypřicí stroj, mísicí stroj, dezintegrátor, mísící stroj

dessen = jehož, kterého, jeho, ta, kterým


Next: Dessin; destruktiv; Detail    durchmachen; durchmessen; durchpeitschen