Nainstalujte si:
       

Překlad derselbe; derselben; derzeit


derselbe = týž, tentýž, stejný, tatáž, totéž

derselben = těchto, touž, tytéž, titíž, tatáž

derzeit = nyní, teď, momentálně, v současné době, tehdy


Next: desertieren; desgleichen; Design    durchleben; durchleuchten; Durchleuchtung