Nainstalujte si:
       

Překlad dauernd; Dauerprüfung; Dauerstandfestigkeit


dauernd = stálý, trvalý, trvající, natrvalo, konstantní, nepřetržitý, dlouhodobý, trvanlivý, stále, neustále, pořád, každou chvíli

e Dauerprüfung = zkouška na únavu, zkouška s konstantními podmínkami, zkouška životnosti, provozní zkoušky, dlouhá zkouška, průběžný audit, zkouška trvanlivosti

e Dauerstandfestigkeit = mez pevnosti při tečení, trvalá pevnost, dlouhodobá pevnost, trvanlivost, životnost, trvalá únosnost, pevnost při dlouhodobém zatížení


Next: Dauerversuch; Daumen; davon    dringen; dringend; dringlich