Nainstalujte si:
       

Překlad charmant; chartern; Chassis


charmant = okouzlující, roztomilý, půvabný, šaramantní, rozkošný, líbezný

chartern = najmout (si letadlo), pronajímat, najmout (letadlo), najmout pro zvláštní účel, najmout si letadlo, najmout si lod'

s Chassis = kostra, podvozek, rám, spodek, podvozek auta, šasí, spodní rám, podstavec, chassis (přístroje), strojový spodek, spodek vozidla, spodek auta


Next: Chef; chemisch; Chiffre    diskret; Diskretion; Diskussion