Nainstalujte si:
       

Překlad charakteristisch; Charge; chargieren


charakteristisch = příznačný, svérázný, význačný, typický, rázovitý, charakteristicky, příznačně, typicky

e Charge = dávka, šarže, várka, vsázka, tavba, služební hodnost, vsázka do tavicí pece, náboj, vedlejší úloha, nálož, odpich, série

chargieren = vsázet, zavážet vsázku, zavážet, vsadit (do pece), přehrávat


Next: charmant; chartern; Chassis    Diskont; diskontinuierlich; Diskrepanz