Nainstalujte si:
       

Překlad charakterisieren; Charakteristik


charakterisieren = popisovat, charakterizovat, vyznačovat, být typickým znakem, vystihnout podstatné znaky

e Charakteristik = podstata, pravá podstata, povahopis, vlastnost, svéráznost, charakteristická křivka, kvocient, charakteristikou, charakteristiky, popsání povahy


Next: charakteristisch; Charge; chargieren    Dirigent; dirigieren; Dirne