Nainstalujte si:
       

Překlad brechen; Brechen; Brecher


brechen = zlomit, ulomit, přelomit, rozlomit (4. p.), lámat, drtit, rozbít, zlomit si, přehnout, skládat, razit (důlní dílo), přemoci

s Brechen = zlámání, zlomení, ulomení, přelomení, drcení, roztloukání, zvracení, hnětení, mačkání, prasknutí, padání, zákal

r Brecher = drtič, prudký příboj, krátká vzedmutá vlna, drtidlo, drtič kamene, lamačka, drticí dvouválec, příbojová vlna


Next: Brechpunkt; Brechung; Brechungen    dechiffrieren; Deckanstrich; Deckbalken