Nainstalujte si:
       

P°eklad blo▀stellen; Bl÷cke; bl÷d


blo▀stellen = vydat napospas, odhalit, zostudit, kompromitovat, blamovat, obna×it

e Bl÷cke = bloky, p°edvalky, ingoty, Üpalky, balvany, blok, p°edvalky ŔtvercovÚho pr¨°ezu

bl÷d = blbř, hloupř, pitomř, tupř, zblblř, nesmýlř, ostřchavř, stydlivř, upejpavř, hloupý


Next: Bl÷dsinn; bl÷dsinnig; Bl÷▀e    charmant; chartern; Chassis