Nainstalujte si:
       

Překlad blindlings; Blindrahmen; blinken


blindlings = bez rozmýšlení, bez rozvážení, bez rozvahy, nekriticky, naslepo, slepě, hlava nehlava, nazdařbůh

r Blindrahmen = rám okna, krycí rám, osazovací rám, zárubeň, slepý rám

blinken = lesknout se, zablýsknout se, kmitat, mrkat, mžikat, blikat, signalizovat blikáním, signalizovat světlem


Next: Blinker; blinkern; Blinkfeuer    Bürsten; Bürstenverschiebung; Bürzel