Nainstalujte si:
       

Překlad bleien; bleifrei; Blende


bleien = zaplombovat olovem, měřit olovnicí, tížit, tísnit, etylovat (benzin)

bleifrei = neobsahující olovo, bez olova, prostý olova, olova prostý, olovaprostý

e Blende = stínidlo, clona (med., aut., fot.), clona, diafragma, clonové číslo, clonka, maska, klapky na oči, zaslepení, slepé sklo, slepé okno, slepé dveře


Next: blenden; Blenden; blendend    Bügelsäge; Bühne; Bündel