Nainstalujte si:
       

Pøeklad blättrig; Bläue; bläuen


blättrig = lístkovitý, dìložný (druhá èást slož.sl.), lístkový, lupenitý, vrstevnatý, šupinkovitý

e Bläue = azur, modro, blankyt, zamodralost, modrost, modrání, namodralost

bläuen = namodøit, šmolkovat, mlátit, tlouci, barvit na modro


Next: Blech; Bleche; Blechverkleidung    Busung; Buße; Butike