Nainstalujte si:
       

Překlad beziehen; Bezieher; Beziehung


beziehen = potahovat, povléci, povléct, přijít (kam), vstoupit, nastěhovat, obsadit, zabrat, vtáhnout, odbírat, odebírat, odebírat výrobky od koho

r Bezieher = odběratel, odběratelé, předplatitel, předplatitelé, poživatel, abonent, kupující, důchodce

e Beziehung = vzájemný vztah, zřetel, styk, poměr, konexe, návaznost, souvislost, známost


Next: Beziehungen; beziehungsweise; beziffern    Breiten; Bremsanlage; Bremsdruck