Nainstalujte si:
       

Překlad bezeichnet; bezeichnete; Bezeichnung


bezeichnet = označil, označován, poznačil, označený, označena, charakterizoval, poznačen, naznačuje, naznačil, naznačen, poznamenal, poznamenán

bezeichnete = označený, nazval, charakterizoval, charakterizovaný, naznačil, naznačený, poznamenal, určil, vyznačil, značkoval, poznačil, označila

e Bezeichnung = označení, označování, charakteristika, název, značka, znak, výraz, známka, značení, naznačení, značkování, známkování


Next: bezeigen; bezeugen; Bezeugung    Brechpunkt; Brechung; Brechungen