Nainstalujte si:
       

Překlad bezeichnen; bezeichnend; Bezeichner


bezeichnen = vyznačovat, označit, označovat, značkovat, označkovat, uvést, charakterizovat, značit, znamenat, poznamenat, naznačit, nazvat

bezeichnend = příznačný, typický, označující, symptomatický, význačný

r Bezeichner = označovač, jméno, indikátor funkce, určovací volič, souběhový volič


Next: bezeichnet; bezeichnete; Bezeichnung    brechen; Brechen; Brecher