Nainstalujte si:
       

Překlad bewogen; bewölkt; bewusst


bewogen = přiměly, dali si říci, pohnutý, přemluvený, přesvědčený

bewölkt = zataženo, oblačno, zamračený, zatažený, oblačný, zachmuřený

bewusst = uvědomělý, známý, povědomý, vědomě, vědom, povědom, úmyslný


Next: Bewusstheit; Bewusstsein    Brauch; brauchbar; brauchen