Nainstalujte si:
       

Překlad bewirken; bewirkt; bewirtschaften


bewirken = zapříčinit, zavinit, dosáhnout, ovlivnit, působit, učinit, vymoci, vymáhat, způsobovat

bewirkt = ovlivní, zaviní, ovlivnil, způsobila, způsobený, dosažený

bewirtschaften = obhospodařovat, hospodařit, spravovat (co), vést, hospodařit v (4. p.)


Next: bewogen; bewölkt; bewusst    Branntwein; Brasse; braten