Nainstalujte si:
       

Překlad bewertet; Bewertung; Bewetterung


bewertet = hodnocen, hodnotil, cení, cenil, ceněn, odhaduje, odhadoval, odhadován, analyzuje, analyzoval, analyzován, posoudí

e Bewertung = oceňování, hodnocení, zhodnocení, ohodnocení, posouzení, klasifikace, výpočet, rozbor, analýza, vyhodnocení, interpretace, stanovení

e Bewetterung = proudění větrů, provětrávání, ventilace, klimatizace vzduchu, úprava vzduchu, klimatizování


Next: bewiesen; bewilligen; Bewilligung    Brandbekämpfung; Brandlegung; brandmarken