Nainstalujte si:
       

Překlad beweisen; Beweisführung; Beweismittel


beweisen = dokázat, dosvědčit, dosvědčovat, prokázat (dokázat), prokazovat, osvědčit, osvědčovat, projevovat, projevit, argumentovat, demonstrovat, dovodit

e Beweisführung = argumentace, dokazování, dohazování, vedení důkazu, provádění důkazů, provedení důkazu, dovozování, justifikace, důkazní návrhy

e Beweismittel = průkazy, doklad, průkaz, důkazní prostředky, důkaz, důkazní prostředek, argument, průkazný materiál, průkazní materiál, průkazný prostředek


Next: Beweisstück; Bewerber; Bewerbung    böse; böswillig; brach