Nainstalujte si:
       

Překlad bewegend; Beweggrund; beweglich


bewegend = hybný, hýbající, pohybující, pobuřující, kývající, přemlouvající

r Beweggrund = pohnutka, popud, důvod, motiv, příčina, pohnutky

beweglich = hybný, čilý, živý, mrštný, pružný, mobilní, přemístitelný, s možností přizpůsobení, manévrovací, dojemný, tklivý, movitý


Next: Beweglichkeit; bewegt; bewegte    Böden; bördeln; börsengängig