Nainstalujte si:
       

Překlad beschneiden; Beschneiden; Beschneidung


beschneiden = ořezávat, odřezávat, oříznout, seříznout, okrájet, okrojit, ostříhat, ostřihnout, zastřihnout, přistřihnout, prořezávat, oklestit

s Beschneiden = ostříhání, seříznutí, ořezávání, odřezání, prořezání, proklestění, nastavení, formátování

e Beschneidung = střihání, obřízka, ořezání, omezení, stříhání, ořízka, obřezání, odřezávání


Next: beschnitten; beschönigen; beschränkt    bezog; bezogen; Bezug