Nainstalujte si:
       

Překlad beschlossen; Beschluss; Beschlussfassung


beschlossen = rozhodnutý, usnesl, usnesen, usnesený, uzavřel, uzavřen, odhodlán, schválil, schválen, se rozhodnout, se rozhodli, rozhodlo

r Beschluss = závěr, usnesení, rezoluce, rozhodnutí, nález (práv.), nález soudu, úschova, ustanovení, výměr, řešení

e Beschlussfassung = usnášení, rozhodnutí, usnášení se, rozhodování, přijetí usnesení, způsobilost usnášet se - volně, přijetí rozhodnutí, závěrečné hodnocení


Next: beschmieren; beschmutzen; beschmutzt    Beziehungen; beziehungsweise; beziffern