Nainstalujte si:
       

Překlad beschlagen; Beschlagen; Beschlagnahme


beschlagen = pobít, okovat, opatřit kováním, kovat, otesat, přitesat, ohranit, obíjet, pobíjet plechem, připevnit, orosit se (okno), opotit se (okno)

s Beschlagen = pobíjení, potahování, opatření nánosem, připevnění, orosení skla, zamlžení skla, opocení skla

e Beschlagnahme = zabavení věci, zabrání věci, zabrání majetku, konfiskace, zkonfiskování, obstavení, obstávka, zabírání, zabrání, zábor, zájem


Next: beschlagnahmt; beschleunigen; Beschleunigen    bezeichnet; bezeichnete; Bezeichnung