Nainstalujte si:
       

Překlad beschickt; Beschickung; Beschickungsanlage


beschickt = uspořádán, obsloužen, nasypán, obeslal, uspořádal, obsloužil

e Beschickung = navážka, násyp, zavážení (vysoké pece), vsázka (do vysoké pece), plnění (zásobníku), vsazení (do pece), zavážka, nakládání, vkládání, plenění, podávání, nálož

e Beschickungsanlage = zavážecí zařízení, podávací zařízení, ukládací zařízení, přikládací zařízení, vsázecí zařízení, plnicí zařízení


Next: Beschickungsbühne; Beschickungsvorrichtung    Bewusstheit; Bewusstsein