Nainstalujte si:
       

Překlad beschenkt; bescheren; beschichten


beschenkt = obdarovaný, nadaný, obdařený, podarovaný, darovaný

bescheren = nadělit, dopřát, ostříhat, dopřávat, nadělovat, obdařit

beschichten = nanést vrstvu, potahovat, potáhnout, povlékat, laminovat, slepovat, nánosovat


Next: Beschichten; Beschichtung; beschicken    bewirken; bewirkt; bewirtschaften