Nainstalujte si:
       

Překlad bescheinigen; Bescheinigung; beschenken


bescheinigen = stvrdit, osvědčit, osvědčovat, potvrzovat, stvrzovat, atestovat, kvitovat, uznat (4. p.), prokázat, dokumentovat

e Bescheinigung = stvrzenka, osvědčení, písemné osvědčení, potvrzenka, atest, certifikace, certifikát, ověření, průkaz, doklad, osvědčování, prokázání

beschenken = obdařit (koho čím), obdarovat, obšastnit, podarovat, nadělit, nadělovat


Next: beschenkt; bescheren; beschichten    bewiesen; bewilligen; Bewilligung