Nainstalujte si:
       

Překlad beschatten; beschattet; Beschau


beschatten = zaclonit, vystínovat, stínit, nenápadně sledovat, stopovat (4. p.)

beschattet = zastíněn, stinný, nenápadně sledován (policií), zastíněný, zacloněný

e Beschau = ohledání (mrtvoly), ohledávání, obhlídka, puncování, námluvy


Next: beschaulich; Beschaulichkeit; beschädigen    Bewegung; bewegungslos; Bewehrung