Nainstalujte si:
       

Překlad beschafft; Beschaffung; beschallt


beschafft = obstarán, opatřil, opatřen, pořídil, pořízen, koupil, koupen, sehnal, zaopatřil, pořizuje, pořízený, obstaraný

e Beschaffung = pořízení (věci), obstarání, nákup, obstarávání, opatřování, pořizování, nabytí, získání, zajištění - mj., získávání, dodávka, těžba

beschallt = ozvučil, ozvučen, léčen ultrazvukem, léčil ultrazvukem, ozvučený


Next: beschatten; beschattet; Beschau    Beweglichkeit; bewegt; bewegte