Nainstalujte si:
       

Překlad beschädigt; Beschädigung; beschäftigen


beschädigt = poškodil, poškozený, poškozen, poškozeno, poškozena, narušuje, narušil, narušený, poranil, poškozovaný, porouchaný, znevýhodněný

e Beschädigung = poškozování, porouchání, narušení, škoda, porucha, léze, vada, pojistná škoda, ztráta, porušení, porušování, poškozenost

beschäftigen = dávat práci, zaměstnat, zabavovat, zabývat, zanášet se, zaneprazdňovat, zaneprázdnit


Next: beschäftigt; Beschäftigte; Beschäftigung    Beweisstück; Bewerber; Bewerbung