Nainstalujte si:
       

Překlad beipflichten; Beirat; beirren


beipflichten = dávat za pravdu (komu), přitakávat, souhlasit s (7. p.), přisvědčit, přisvědčovat, být srozuměný

r Beirat = sbor, rádce, poradní sbor, poradce, přísedící

beirren = zmást, mýlit, zmýlit, uvést do rozpaků, uvést do úzkých


Next: Beisatz; beischließen; beisetzen    beschneiden; Beschneiden; Beschneidung