Nainstalujte si:
       

Překlad beilegen; beiliegend; beim


beilegen = přiložit k (čemu), umístit, připojit, připojovat, urovnat, urovnat spor, ukončit, řešit, vyřešit, přistávat, přistát, přičítat

beiliegend = přiložený, v příloze, přiloženo, sousední, přilehlý, urovnaný

beim = při (6.p.), k, za, v, ve, (7.p.)


Next: Beimengen; Beimengung; Beimischung    Beschleuniger; beschleunigt; beschließen