Nainstalujte si:
       

Překlad beigeben; beigebracht; beigefügt


beigeben = ustoupit, přiložit, slevit, přidělit, připojit, přikázat, přidávat, připojovat, povolit

beigebracht = zasadil (ránu), vštěpoval, vštípil, naučil, připojil, naučený, vštěpovaný, způsobený

beigefügt = přiložený, připojil, připojený, připojen, dodal, poznamenal, podotkl, obsažen v příloze, přidaný, vložený


Next: beigelegt; beigemessen; beigesetzt    Beschimpfung; beschirmen; Beschlag