Nainstalujte si:
       

Překlad beibringen; beiderseits; beieinander


beibringen = naučit, vštípit, vštěpovat, způsobit, zasadit (ránu), zranit, přivést, přivádět, podat, přístupně podat, opatřit si, uvádět

beiderseits = po obou stranách, z obou stran, obou stran, na obou stranách, vzájemně

beieinander = při sobě, u sebe, spolu, pospolu, dohromady


Next: Beifahrer; Beifall; beifügen    beschickt; Beschickung; Beschickungsanlage