Nainstalujte si:
       

Překlad behindern; behindert; behinderte


behindern = překážet, činit překážky, zabránit, zabraňovat, zamezit, překazit, vadit, znesnadňovat, ztěžovat, omezovat, zamezovat, překážet (3. p., komu)

behindert = překážel, bránil, vadí, vadil, zabraňuje, zabraňoval, znesnadňuje, znesnadňoval, znesnadňován, ztěžuje, ztěžován, brání

behinderte = postižený, ztěžoval, bránil, znesnadňoval, zamezil, zabránil, překazil, překážel


Next: Behinderte; behinderten; Behinderung    Bescheid; Bescheide; bescheiden